Zoeken
Zoekterm(en)

Merk
Zoeken
 
Produkten
 

Vijvervriend Kennisbank / Bodemdrain
Bodemdrain

Bodemdrains worden vaak gebruikt bij koivijvers die een filterlijn hebben met als basis de gravity opstelling.  Het is de meest voorkomende manier van aanleg bij koivijvers. Het is niet noodzakelijk met bodemdrains te werken. Het kan ook zonder en dan werkt men met pompen in de vijver. Bodemdrains worden ook gebruikt zwemvijvers.

De werking of het doel van een bodemdrain is het afval uit de koivijver, namelijk het organisch materiaal, de uitwerpselen van de koi, af te voeren via het buizenstelsel naar het eerste compartiment van de filterlijn. Dit kan bijvoorbeeld een vortex of zeef zijn.
De bodemdrains liggen vaak in een ietwat verlaagd deel op de bodem van de koivijver en zijn verbonden met de filterlijn middels 110 mm hogedruk PVC. De aanvoer vanaf de bodemdrain naar het filter moet kunnen worden afgesloten middels een afsluitkraan voor onderhoud aan het filter.

Bodemdrain soorten

Bodemdrain:
Normale bodemdrain met 110 mm aansluiting. De bodemdrain bestaat uit een bodempot  met een buis in het midden waarop de beschermkap rust zodat er geen vissen bij kunnen komen en een goede afzuiging tot stand wordt gebracht. De aanzuiging gebeurd rondom de gehele pot en het vuil verdwijnt in de pot alwaar het door de waterstroom meegevoerd  wordt naar het filter.

Bodemdrains met beluchting
Deze wat nieuwere ontwikkeling combineert twee facetten van de koivijver: Namelijk beluchting en bodemdrain. De bodemdrain heeft in dit geval een deksel met rubbermembraan waarop een luchtslang kan worden aangesloten. Op deze manier wordt de vijver zeer mooi belucht.Zwemvijver bodemdrain
Speciaal voor zwemvijvers is er een inzet deksel voor de bodemdrain ontwikkeld. Dankzij de sterke rand is er weinig risico wanneer iemand op de deksel gaat staan. Het gewicht wordt verdeeld over de gehele ring die op de bodem van (standaard) bodemdrain rust.Reversed Bottemdrain
Een omgekeerde bodemdrain voor spijtoptanten. Met deze nieuwe ontwikkeling is het mogelijk om achteraf toch gebruik te maken van bodemafzuiging. De reversed bottemdrain is eigenlijk een omgekeerde bodemdrain die als aanzuigschotel wordt gebruikt. De reversed bottemdrain is verzwaard zodat hij op de bodem blijft liggen.

Afbeelding met de werking van de reversed Bottemdrain:Onderhoud bodemdrain in 5 stappen

Grote drainagepotten hebben over het algemeen 110 mm als diameter voor het aansluiten van de leidingen. Gebruik bij voorkeur niet een diameter van 50 mm, dat is om problemen vragen. De bodemdrains met 110 mm aansluiting hebben een betere bredere cirkel aanzuiging. Daarbij heeft een groot exemplaar ook een grotere opslagcapaciteit van bezonken vuil, dat op gepaste tijd verwijderd dient te worden. Het spoelen van de bodemdrain volstaat in de meeste gevallen. Dit gaat als volgt:
 1. Ten eerste sluit je de bodemdrain af van het filter, in de meeste gevallen zal dit een voorfilter zoals een vortex of zeeffilter zijn.
 2. Vervolgens laat men het voorfilter geheel leeglopen.
 3. Laat de afvoerkraan van het voorfilter nog even openstaan en zet de afsluitkraan van de bodemdrain weer open.
 4. Zo creëert men een grote aanzuigkracht waardoor het vuil in de drainagepot wordt meegezogen naar het voorfilter.
 5. Zodra het ergste vuil is weggelopen niet vergeten de vuilafvoer van het voorfilter weer dicht te zetten!

Hoeveel bodemdrains zijn er nodig?

Het aantal bodemdrains dat geplaatst dient te worden hangt af van de vorm van de koivijver. De meest gebruikte vormen voor een koivijver zijn tegenwoordig rechthoekig of vierkant. Deze simpele vormen hebben minder bodemdrainages nodig. Grillige vormen hebben meer bodemdrainages nodig. Algemene zaken waar men rekening mee dient te houden:
 • Op één vortex mogen er maximaal 4 a 5 drainagepotten aangesloten worden, anders wordt de totale werking teniet gedaan.
 • De drainagepotten moeten waterpas tegenover elkaar liggen om een gelijke druk en afzuiging te krijgen.
 • De afstand tussen de bodemdrainages maakt geen verschil, maar 4 m uit elkaar is voldoende.
 • De druk van het water komt van boven af. Dit betekent dat 1 cm wateroppervlak op een diepte van 1 meter 1 kg druk geeft.
 • Elke drainagepot ligt in een dal met een hellingsgraad van ongeveer 20 cm naar de vijverwand toe, als voorbeeld: je hebt uw bodemdrains op 1.40 m diep en aan de vijverwand 1.20 m diep.
 • Hoe minder drainagepotten geplaatst worden, hoe hoger de hellingsgraad moet zijn.
Ter verduidelijking de volgende afbeeldingen:

De rode lijn in onderstaande tekening geeft de hellingsgraad weer naar elke drainagepot. Van hieruit gaat het vijverwater als communicerende vaten naar de filters.

In onderstaand voorbeeld een tekening met het bovenaanzicht van een vijver met 4 drainagepotten. Ook hier geven de rode lijnen de loop van de hellingen van de bodem weer.
De bruine pijlen (links onder) geven aan hoe het vuil en het vijverwater stroomt naar de bodemdrains.

De dikke lijnen op de tekening die elkaar kruisen in het midden zijn de heuvelruggen. De heuvelruggen en de vijverranden zijn steeds hoger dan de bodemdrains. De bodemdrains liggen dus in een dal.

Hoe aan te sluiten?

Er zijn 3 manieren om de verschillende bodemdrains in ons voorbeeld aan te sluiten op het voorfilter.

1. Afzonderlijk buizenstelsel:


De bodemdrains zijn hier aangesloten op een elk apart buizenstelsel. Per buis wordt 1 bodemcrain aangesloten. Elk apart buizenstelsel heeft zijn eigen afsluitkraan die naar de vortex of andere voorfilter loopt.

2. Gecombineerd buizenstelsel met twee afsluitkranen


Hier zijn de bodemdrains aangesloten op een gecombineerd buizenstelsel. Per buizenstelsel worden twee drainagepotten aangesloten. Per buizenstelsel wordt dan 1 aparte afsluitkraan aangesloten. In totaal dus 2 afsluitkranen.

3. Gecombineerd buizenstelsel met één afsluitkraan


Hier zijn de bodemdrains aangesloten op een gecombineerd buizenstelsel. Per buizenstelsel worden twee drainagepotten aangesloten. De afsluitkraan wordt geplaatst achter het punt waar beide buizenstelsel bijeen komen. Er wordt hier dus slechts één afsluitkraan gebruikt.

Wat is wijsheid?

Bodemdrainages met een afzonderlijk buizenstelsel hebben voor- maar ook enkele nadelen. De nadelen zijn:
 • Elke buis heeft een aparte afsluitkraan, wat een meerkost is
 • Elke kraan moet apart geopend worden om te spoelen wat neer komt op meer waterverbruik bij onderhoud van de filter en het doorspoelen
 • Het onderhoud en doorspoelen kost meer tijd, je elke kraan openen
Maar de nadelen wegen niet op tegen de voordelen en die zijn:  
 • Bij het spoelen heft men een grotere druk op de leidingen wat neer komt op een betere afzuiging van het vuil
 • Minder kans op ophoping van vuil of verstoppingen in buizenstelsel
 • Minder nitraten door de grotere effectieve spoeling, wat neer komt op minder algen
 • Meer spoeling van het water is een betere waterkwaliteit, minder visziektes
 • De koi's zijn levendiger en groeien beter
De bodemdrainages met een gecombineerd buizenstelsel hebben tevens ook hun voor- en nadelen.
Nadeel:
 • De druk of afzuiging is minder krachtig. Dit komt omdat er méér dan 1 bodemdrain op 1 buis is aangesloten. dit resulteerd in minder kracht om meerdere bodemdrains de zuiveren. En dit geldt bij de normale werking, maar ook bij het onderhoud van de bodemdrains (doorspoelen)
Wat zijn dan de voordelen:
 • Het is tijdbesparend bij de schoonmaak
 • Hierbij verbruikt men minder water
 • Er zijn minder afsluitkranen nodig.
 • Het is goedkoper bij aankoop van het materiaal, vooral de genoemde afsluitkranen zijn wat duurder in aankoop.
Het plaatsen van de bodemdrains is een nauwkeurige klus!

Een goede koivijver is minstens 1,50 meter diep. De bodemdrains moeten op een vlakke en sterke ondergrond liggen. De uitgegraven put is dan iets dieper, en die ondergrond is best sterk. Als dit zo is, dan kan men de bodemdrains op deze ondergrond leggen. Is dit niet zo, dan moet men de ondergrond natuurlijk versterken, en dan is beton een goede optie. Zo worden verzakkingen voorkomen.

Het benodigde aantal bodemdrains verdeelt men gelijkmatig over de vijver. Houdt rekening met met het gestelde onder het kopje "Hoeveel bodemdrains heeft men nodig?" zoals hierboven beschreven.

De bovenkant van de bodemdrains (niet het deksel) wordt de werkelijke diepte van onze vijver. De bodemdrains moeten waterpas tegenover elkaar liggen, dat is zeer belangrijk. Liggen de bodemdrains op hun plaats, dan kunnen we de dikke pvc buizen en de bodemdrains met elkaar verlijmen. Gebruik voldoende ontvetter voor de pvc buizen en de bodemdraines en  gebruik voldoende pvc lijm, liever iets te veel dan te weinig. Er komt redelijk wat druk op de verbindingen en u zou de eerste niet zijn die het werk over moet doen omdat er waterverlies is door lekkage aan de bodemdrains pvc buizenstelsel.

Als de PVC lijm is uitgehard, kan men eventueel de betonnen bodem afmaken. Sluit de bodemdrains voorlopig af, om te voorkomen dat in de bodemdrains en pvc buizen terecht komt. Dit is makkelijk te doen door bijvoorbeeld een plastic zak over de opening van de bodemdrain te trekken. Vervolgens kan de plastic zak vastgemaakt worden met de bij de bodemdrains meegeleverde ringen. Leg een zware steen op de bodemdrains en veranker de leidingen. Zo voorkomt men dat bij het beton stortten de boel gaat zweven of boven komt drijven.

Een tip: Als men beton gaat storten, kan men eerst de leidingen vol gieten met water tegen het drijven. Plaats wel een tijdelijke stop aan de andere kant van de buis.

Het beton wordt gestort tot aan de ringen van de bodemdrains. Als dat goed is uitgehard, kan begonnen worden aan het bouwen van de rest van de vijver. Laat alles nu goed uitdrogen. De plaatsing van de bodemdrains is nu achter de rug. Laat alles zeer goed uitdrogen alvorens met de overige werkzaamheden te starten.

Enkele tips om fouten te voorkomen
 • Als men met te weinig bodemdrains werkt moet de hellingsgraad worden verhoogd. Als de hellingsgraad niet groot genoeg is zal het organisch vuil tegen de wanden op de vijverbodem blijven liggen...
 • Gebruik hogedruk PVC buizen. Dus dikwandige pvc buis.
 • De bodemdrains dienen goed en logisch verdeeld te worden over de gehele vijver..
 • Werk bij voorkeur niet met een te kleine diameter. 110mm heeft de voorkeur.
 • Een bodemdrain niet te dicht bij de vijverwand plaatsen.
 • Een veelgemaakte fout is dat bodemdrains op verschillende niveaus worden geplaatst. De hoogst gelegen bodemdrain(s) zullen het minst goed werken. Het drukverschik op de verschillende diepten is hier debet aan.
Hier vindt men de benodigde spullen:


Geen producten aanwezig
  Winkelwagen
Ga naar de winkelwagen
 
46121bc4f689f28fb3656ec1941615cf.jpg
 
98297c10686205554712555a127cebb8.jpg
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW   
Powered by BiedMeer webwinkel
Let op! Uw webwinkel wordt momenteel door middel van een iframe getoond. Hierdoor kan Google uw webwinkel niet indexeren en ontstaan er problemen tijdens het bestelproces. Bekijk hier de correcte instellingen.